çabalamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güç bir durumdan kurtulmaya uğraşmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir işi başarmak için uğraşmak, gayret etmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-ba-la-mak