çaşıtlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çaşıt olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Casusluk. "(Casus olma durumu, ajanlık, espiyonaj)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-şıt-lık