çağrılmayan yere çörekçiyle börekçi gider ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`çağrılmadığın yere sakın gitme` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
çağ-rıl-ma-yan ye-re çö-rek-çiy-le bö-rek-çi gi-der