çağrıştırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çağrıştırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çağ-rış-tı-ra-bil-mek