çağrışmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birbirini çağırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-le"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Hep birden bağırarak yaygara etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

İlişkili birleşik kelimeler; "bağrışa çağrışa"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çağ-rış-mak