çağrışımcılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bütün bellek işlemlerini, aklın bütün ilkelerini hatta bellek hayatının hepsini, düşüncelerin çağrışımı ile açıklamak isteyen öğreti

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çağ-rı-şım-cı-lık