ne demek?

Bütün bellek işlemlerini, aklın bütün ilkelerini hatta bellek hayatının hepsini, düşüncelerin çağrışımı ile açıklamak isteyen öğreti

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim felsefe

Hecelenişi / Hecelemesi;

çağ-rı-şım-cı-lık