çağrışım ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir düşünce, görüntü vb.nin bir başkasını hatırlatması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ruh bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Davranışlar, düşünceler ve kavramlar arasında yer ve zaman birliğinin etkisiyle kurulan bağlantılar sonucu, bilinç alanına bunlardan birisi girdiğinde ötekini de bilince çekmesi olayı, tedai

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "görsel-işitsel çağrışım"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çağ-rı-şım