ne demek?

Yerden ses çıkararak, gürültüyle kaynayarak çıkan genellikle sıcak su

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

çağ-la-yık