çağlamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Su, köpürerek ve ses çıkararak coşkun bir biçimde akmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Coşmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çağ-la-mak