çağdaşlaştırma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çağdaşlaştırmak işi, çağcıllaştırma, modernleştirme, asrileştirme, muasırlaştırma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çağ-daş-laş-tır-ma