çağırtkan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ötüşüyle kendi türünden olan kuşların çevresine toplanması için avcıların yararlandığı kuş, çığırtkan

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-ğırt-kan