çağırtabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çağırtma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çağırtmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-ğır-ta-bil-mek