çağırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birinin gelmesini kendisine yüksek sesle söylemek, seslenmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi birinin bir yere gelmesini istemek, davet etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Binmek için bir araç istemek

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Yüksek sesle şarkı, türkü söylemek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-ğır-mak