çağıldamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sular akarken taşlara, kayalara çarparak `çağıl çağıl` ses çıkarmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-ğıl-da-mak