çıvgar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çift sürmekte veya araba çekmekte olan hayvanlara yardımcı olarak koşulan hayvan

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"

kelimesinin kökeni; Rumca çıvgar


Hecelenişi / Hecelemesi;
çıv-gar