çıtlatmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyden `çıt` sesi çıkarmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Antep fıstığının kabuğunu aralamak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

İş parçalarının bazı yerlerini oyup çıkarmadan makasla kesmek

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimseye, bilmediği bir şeyden ancak sezdirecek kadar söz etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çıt-lat-mak