çıtlatabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çıtlatma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çıtlatmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
çıt-la-ta-bil-mek