çıtak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dağda yaşayan ve geçimini odun satarak sağlayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kaba, huysuz, kavgacı


Hecelenişi / Hecelemesi;
çı-tak