ne demek?

Çıtırdatma ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

çı-tır-da-ta-bil-mek