çırpıntı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çırpınma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Suların ufak ve oynak dalgalarla kaynaşması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Ruhsal gerginliğin dışa vurulması, ajitasyon

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, tıp"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Aşırı uykusuzluk, huzursuzluk, titreme, silkinme durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, tıp"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çır-pın-tı