çırpınmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Acı ile debelenmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kaslar birdenbire kendiliğinden ve düzensiz bir biçimde kımıldamak, ihtilaç etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Ses çıkararak hafifçe dalgalanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok istenilen bir şeyi gerçekleştirebilmek için aşırı derecede çaba harcamak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,mecaz"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Ne yapacağını şaşırmış bir durumda üzülmek ve telaşlanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çır-pın-mak