ne demek?

Çırpınabilmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

çır-pı-na-bil-me