çırpı vurmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

boyaya batırılmış ipin gerilip çabucak çırpılmasıyla yüzeylere çizgi çekmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
çır-pı vur-mak