çırnık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Küçük boyda kayık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"

kelimesinin kökeni; Bulgarca

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Üç flok yelkeni bulunan, iki yüz tona kadar olabilen, tek ve yekpare direkli yelkenli


Hecelenişi / Hecelemesi;
çır-nık