çıralık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çıra olarak kullanılmaya elverişli "(ağaç, tahta)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çıra konulan yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çı-ra-lık