çıraklık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çırak olma durumu, yamaklık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çırağın yaptığı iş

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Çırağa verilen ücret

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Çırakların çalıştığı yer


Hecelenişi / Hecelemesi;
çı-rak-lık