çırçırlamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Pamuk, keten, kendir vb. bitkisel dokuma ham maddelerini çekirdek veya kabuklarından temizlemek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çır-çır-la-mak