çırçıl ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gemilere fıçı, varil vb. yükü yükleme, boşaltma sırasında kullanılan iki tarafı kancalı sapan

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çır-çıl