çıplak gözle ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Görmeye yardımcı olacak hiçbir araç kullanmaksızın

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çıp-lak göz-le