çınlamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Çın` diye ses çıkarmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yankı vermek


Hecelenişi / Hecelemesi;
çın-la-mak