çıngıraklı deve kaybolmaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`kalıcı eser bırakan kimseler hiçbir zaman unutulmaz` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
çın-gı-rak-lı de-ve kay-bol-maz