çımbar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dokuma tezgâhındaki kumaşı germeye yarayan iki tarafı dişli araç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çım-bar