çılgınca ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Deli gibi, delicesine, çılgıncasına

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Aşırı bir biçimde


Hecelenişi / Hecelemesi;
çıl-gın-ca