çılgın ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok büyük, aşırı, olağanüstü


Hecelenişi / Hecelemesi;
çıl-gın