çıktı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Üretim sonucu ortaya çıkan ürün. "(zıt anlamlısı: girdi)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ticaret"

Örnek / Cümle; "Üretimde, girdilerin işlendikten sonraki ürün haline çıktı denir."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Artık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilgisayarda yazılan bir metnin kâğıda dökülmüş biçimi, çıkış

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, bilişim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Mezuniyet belgesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "girdisi çıktısı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çık-tı