ne demek?

Bir tür ördek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim hayvan bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

çık-rık-çın