çıkmaz sokak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Girişi ve çıkışı aynı olan sokak

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sonu olmayan olay, durum vb., boşuna çaba

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çık-maz so-kak