çıkma durumu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ad soylu bir sözün taşıdığı kavramda çıkış bildiren, -dan / -den, - tan / -ten ekleri ile kurulan durum, ayrılma durumu, ablatif

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi, (birleşik kelime)"

Örnek / Cümle; "okuldan, evden, sokaktan, işten vb"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çık-ma du-ru-mu