çıkma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çıkmak işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Bu soğukta evden çıkmam zor gözüküyor."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, çıkıntı, derkenar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Desteklemek amacıyla verilen para.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Eski, kullanılmış. "(ör.: çıkma otomobil parçası)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Çıkmış.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

İlişkili birleşik kelimeler; "çıkma durumu" "kola çıkma"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çık-ma