ne demek?

Çıkmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Bu evden çıkmam, mağlubiyeti kabul ederek mücadeleden kaçmam demekti."

İlişkili birleşik kelimeler;

"çıkma durumu""kola çıkma"

Hecelenişi / Hecelemesi;

çık-ma

► cumba

Kullanımı;

"Balkonlar, kapalı açık çıkmalar, o zaman yasak edilmiş, hâlâ yasak, hâlâ yapılmıyor."

Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı; çıkacak

Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek; çıkıntı, derkenar, hamiş

Kullanımı;

"Bu dünya, aslında o dünya metnine bir çıkma, bir dipnotudur."

Desteklemek amacıyla verilen para

Çıkmış

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Saraydan çıkma İstanbul eşyalarını görünce bunların hakikatine inanmak lazım geldiğini anlamış."

Eski, kullanılmış olan

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Çıkma jant."