çıkarsever ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çıkarcı. "(Yalnız kendi çıkarını düşünen, çıkarını kollayan , menfaatçi, menfaat düşkünü, menfaatperest, menfaatperver, menfaattar)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çı-kar-se-ver