çıkarma yeri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çıkarma hareketinin daha kolay yapılacağı en uygun bölge veya kıyı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,askerlik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çı-kar-ma ye-ri