çıkarma işareti ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çıkarma işlemini gösteren `-` işareti

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çı-kar-ma i-şa-re-ti