çıkarma gemisi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çıkarma yapılacak kıyıya asker, araç ve cephane taşımaya yarayan, altı düz küçük deniz aracı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,askerlik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çı-kar-ma ge-mi-si