çıkarabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çıkarma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çıkarmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
çı-ka-ra-bil-mek