çıkarılmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çıkarma işine konu olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

Örnek / Cümle; "Suçsuz olduğu ispatlanınca hapisten çıkarıldı."


Hecelenişi / Hecelemesi;
çı-ka-rıl-mak