ne demek?

Çabucak çıkarılmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-e -denFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

çı-ka-rı-lı-ver-mek