çıkacak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hamamlarda dışarıya çıkıp giyinme yerine giderken kurulanmak üzere verilen havlu, çıkma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çı-ka-cak