çıkışabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çıkışma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çıkışma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
çı-kı-şa-bil-mek