ne demek?

Bir kimsenin bir okulu bitirdiğini göstermek için geçici olarak verilen belge; çıkış

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Fark eden bir şey yok, ha çıkış belgesi, ha diploma, ikisi de aynı kapıya çıkar..."

Hecelenişi / Hecelemesi;

çı-kış bel-ge-si

Bir malın ülke dışına çıkarılma iznini gösteren belge