çıkış belgesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimsenin bir okulu bitirdiğini göstermek için geçici olarak verilen belge, çıkış

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir malın ülke dışına çıkarılma iznini gösteren belge

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çı-kış bel-ge-si