çıkış almak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

işten ayrılmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

çıkış belgesi almak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

çıktı almak


Hecelenişi / Hecelemesi;
çı-kış al-mak